نوامبر 15, 2016

سرطان پستان

سرطان پستان سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان است. علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان، در زنان بین سنین 20 تا 59 سال […]
نوامبر 15, 2016

نوک پستان وارونه

نوک پستان وارونه | فرو رفتگی نوک پستان فرو رفتگی نوک پستان ممکن است بصورت مادرزادی و یا ناشی از اکتازی مجاری بدنبال افزایش سن رخ […]
نوامبر 6, 2016

ترشح نوک پستان

ترشح نوک پستان | ترشح نوک سینه ترشح نوک پستان اغلب خطرناک نیست ترشحی از نوک پستان مهم تلقی میشود که1- خود به خود باشد.2- حجمش […]