نوامبر 15, 2016

سرطان پستان

سرطان پستان سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان است. علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان، در زنان بین سنین 20 تا 59 سال […]
نوامبر 15, 2016
نوک پستان وارونه

نوک پستان وارونه

نوک پستان وارونه | فرورفتگی نوک پستان نوک پستان وارونه ممکن است بصورت مادرزادی و یا ناشی از اکتازی مجاری بدنبال افزایش سن رخ دهد. اغلب […]
نوامبر 6, 2016
ترشح نوک پستان

ترشح نوک پستان

ترشح نوک پستان | ترشح نوک سینه ترشح نوک پستان اغلب خطرناک نیست ترشحی از نوک پستان مهم تلقی میشود که خود به خود باشد. حجمش […]