آگوست 2, 2016

ژنیکوماستی(Gynecomastia)

ژنیکوماستی(Gynecomastia) به بزرگ شدن سینه در مردان گفته می شود ممکن است بصورت فیژیولوژیک باشد در دوران نوزادی نوجوانی و پبری اتفاق بیافتد که به آن […]