نوامبر 15, 2016

سرطان پستان

سرطان پستان سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان است. علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان، در زنان بین سنین 20 تا 59 سال […]
نوامبر 6, 2016
ترشح نوک پستان

ترشح نوک پستان

ترشح نوک پستان | ترشح نوک سینه ترشح نوک پستان اغلب خطرناک نیست ترشحی از نوک پستان مهم تلقی میشود که خود به خود باشد. حجمش […]
نوامبر 6, 2016
بزرگ و کوچک کردن پستان ها

کوچک و بزرگ کردن پستان ها

کوچک و بزرگ کردن پستان ها در این مقاله به چگونگی کوچک و بزرگ کردن پستان ها و مراقبت های بعد از درمان کوچکی و بزرگی […]
نوامبر 6, 2016
کیست پستان

کیست پستان

کیست پستان یا کیست سینه کیست پستان اغلب نگران کننده نمی باشد. کیست ضایعه ای است که یک جدار نازک داشته و درون آن مایع است. […]
نوامبر 6, 2016

درد های پستان

درد های پستان یا دردهای سینه درد پستان یا درد سینه که گهگاه با سوزش هم همراه است معمولا علامت بدی محسوب نمیشود اما علامتی است […]
نوامبر 6, 2016
عدم تقارن پستان ها

عدم تقارن پستان ها

عدم تقارن پستان ها عدم تقارن پستان ها یا اندازه سینه ها و شکل آنها در اکثر موارد بیماری محسوب نمی شود بجز موارد نادری از […]
نوامبر 6, 2016

تغییرات فیبروکیستیک

تغییرات فیبروکیستیک تغییرات فیبروکیستیک بیماری محسوب نمی شود و اغلب بانوان به ویژه بانوان جوان درجاتی از آن را دارند که بخصوص قبل از قاعدگی باعث […]
نوامبر 6, 2016
پاژه نوک پستان

زخم نوک پستان یا سینه و پاژه نوک پستان

زخم نوک پستان یا سینه و پاژه نوک پستان پاژه پستان یا سینه در بانوانی که زایمان انجام می دهند به دنبال شیر دهی ممکن است […]
آگوست 2, 2016

ژنیکوماستی(Gynecomastia)

ژنیکوماستی(Gynecomastia) به بزرگ شدن سینه در مردان گفته می شود ممکن است بصورت فیژیولوژیک باشد در دوران نوزادی نوجوانی و پبری اتفاق بیافتد که به آن […]