جولای 22, 2016

تاثیر ایزوتوپ روی در درمان سرطان پستان

تاثیر ایزوتوپ روی در درمان سرطان پستان تغییرات قابل اندازه گیری در ترکیب ایزوتوپ روی میتواند در بافت پستان به عنوان نشانگر سلولهای بدخیم جهت شناسایی […]