نوامبر 15, 2016

سرطان پستان

سرطان پستان سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان است. علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان، در زنان بین سنین 20 تا 59 سال […]
نوامبر 6, 2016

درد های پستان

درد های پستان یا دردهای سینه درد پستان یا درد سینه که گهگاه با سوزش هم همراه است معمولا علامت بدی محسوب نمیشود اما علامتی است […]
نوامبر 6, 2016

تغییرات فیبروکیستیک

تغییرات فیبروکیستیک تغییرات فیبروکیستیک بیماری محسوب نمی شود و اغلب بانوان به ویژه بانوان جوان درجاتی از آن را دارند که بخصوص قبل از قاعدگی باعث […]