نوامبر 6, 2016
کیست پستان

کیست پستان

کیست پستان یا کیست سینه کیست پستان اغلب نگران کننده نمی باشد. کیست ضایعه ای است که یک جدار نازک داشته و درون آن مایع است. […]
نوامبر 6, 2016

درد های پستان

درد های پستان یا دردهای سینه درد پستان یا درد سینه که گهگاه با سوزش هم همراه است معمولا علامت بدی محسوب نمیشود اما علامتی است […]
نوامبر 6, 2016
پاژه نوک پستان

زخم نوک پستان یا سینه و پاژه نوک پستان

زخم نوک پستان یا سینه و پاژه نوک پستان پاژه پستان یا سینه در بانوانی که زایمان انجام می دهند به دنبال شیر دهی ممکن است […]