جولای 22, 2016
هرسپتین در درمان بیماری سرطان سینه

هرسپتین در درمان بیماری سرطان سینه

هرسپتین در درمان بیماری سرطان سینه هرسپتین بقای بیماران سرطان پستان دارای گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال 2 مثبت را درمان می کند.پژوهش و مطالعاتی که با […]