نوامبر 15, 2016

سرطان پستان

سرطان پستان سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان است. علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان، در زنان بین سنین 20 تا 59 سال […]
نوامبر 6, 2016

ترشح نوک پستان

ترشح نوک پستان | ترشح نوک سینه ترشح نوک پستان اغلب خطرناک نیست ترشحی از نوک پستان مهم تلقی میشود که1- خود به خود باشد.2- حجمش […]
نوامبر 6, 2016

کیست پستان

کیست پستان یا کیست سینه کیست پستان اغلب نگران کننده نمی باشد. کیست ضایعه ای است که یک جدار نازک داشته و درون آن مایع است. […]
نوامبر 6, 2016

درد های پستان

درد های پستان یا دردهای سینه درد پستان یا درد سینه که گهگاه با سوزش هم همراه است معمولا علامت بدی محسوب نمیشود اما علامتی است […]
نوامبر 6, 2016

عدم تقارن پستان ها

اختلاف اندازه ی پستان ها ( سینه ) و شکل آنها | عدم تقارن پستان ها اختلاف اندازه ی پستان ها یا اندازه سینه ها و […]
نوامبر 6, 2016

تغییرات فیبروکیستیک

تغییرات فیبروکیستیک تغییرات فیبروکیستیک بیماری محسوب نمی شود و اغلب بانوان به ویژه بانوان جوان درجاتی از آن را دارند که بخصوص قبل از قاعدگی باعث […]
نوامبر 6, 2016

زخم نوک پستان یا سینه و پاژه نوک پستان

زخم نوک پستان یا سینه و پاژه نوک پستان زخم نوک پستان یا سینه در بانوانی که زایمان انجام می دهند به دنبال شیر دهی ممکن […]