جولای 22, 2016

روش تابا

TABA بیشتر جراحان در اغلب جراحی های تقویت سینه با استفاده از برش به شما می گویند که این عمل همراه با اسکار زخم بعد از […]