جولای 22, 2016

غربالگری سرطان پستان

غربالگری سرطان پستان معمولا متخصصان آغاز غربالگری سالانه سرطان پستان از سن 40 سالگی توصیه میکنند ولی با توجه به دستورالعمل جدید سرطان پستان انجمن سرطان […]