جولای 22, 2016

ماستکتومی

ماستکتومی کلمه آنکوپلاستیک از دو کلمه انکو (به مفهوم سرطان) و پلاستیک (به مفهوم زیبایی و ترمیمی) است. دلیل این جراحی ها همزمان کردن جراحی­ های […]