نوامبر 15, 2016
نوک پستان وارونه

نوک پستان وارونه

نوک پستان وارونه | فرورفتگی نوک پستان نوک پستان وارونه ممکن است بصورت مادرزادی و یا ناشی از اکتازی مجاری بدنبال افزایش سن رخ دهد. اغلب […]