جولای 22, 2016
پورت گذاری

پورت گذاری

پورت گذاری یکی از سختی های بیمارانی که احتیاج به شیمی درمانی و تزریق های مکرر دارند، سوراخ نمودن رگ های گوناگون و التهاب آن ها […]