جولای 22, 2016
کیسه صفرا

کیسه صفرا

کیسه صفرا کیسه صفرا روی سطح زیرین لوب چهارم کبد جای دارد و عمل اصلی آن غلیظ کردن، ذخیره سازی و ترشح صفراوی تولید شده توسط […]